Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

epi
8858 1eda 400
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viagdziejestola gdziejestola
epi
2168 703b 400
Reposted fromcharming charming viaSenyia Senyia
epi
0864 2ef9 400

February 25 2017

epi
4380 9860 400
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
epi
1384 dceb 400
Reposted fromMadridista Madridista vianoisetales noisetales

February 24 2017

epi

February 23 2017

epi
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie. 
Nie intelektualnie. 
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem. 
Nie rozumem.
Że jakbym zaczął analitycznie, to może... może nawet i bym mógł być pełnowartościowym obywatelem.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
epi
2107 fe09 400
Reposted fromrenirene renirene viagdziejestola gdziejestola
2822 0fe9 400
Reposted frommrautyna mrautyna viagdziejestola gdziejestola

February 22 2017

epi
0931 d718 400
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
epi
8643 5594 400
Reposted bysuben suben

February 20 2017

epi
epi
8557 f8a5 400
Reposted fromSTYLTE STYLTE vialiveindarkness liveindarkness

February 19 2017

epi
1285 9d91 400
J.Borszewicz
epi
6883 284e 400
Reposted fromxopolly xopolly viagdziejestola gdziejestola
epi
4328 10db 400
Reposted frompuremind puremind viagdziejestola gdziejestola

February 18 2017

epi
3211 99c1 400
epi
3209 8396 400
Reposted byorangeugarte orangeugarte
epi
3207 09a8 400
Reposted bynonserviamshowmetherainbownonserviamcongreve
epi
3206 3a28 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl