Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

epi
Reposted fromviolett violett viaSenyia Senyia
epi
NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o
cenę.

tylko ty sam możesz się
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
— Charles Bukowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
epi

Robert Więckiewicz: Żaden facet nie jest monogamistą


"Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże."

"Kiedyś przeczytałem zdanie, że mężczyzna najlepiej czuje się przy kobiecie, przy której spokojnie może się zdrzemnąć. Podpisuję się pod tym. I dodam, że jeśli jeszcze można z nią pogadać, to już jest super."

"każdy następny związek jest taki sam. Po co przechodzić przez to samo jeszcze raz? Znowu te tańce godowe. A później znów kryzys, masakra. Nie wierzę w związki, w których zawsze jest idealnie. Skoro my sami nie wiemy o sobie wszystkiego, to jak możemy mieć wiedzę o drugiej osobie? Ja bym chciał poznać kobietę, z którą jestem, a to nie jest proces obliczony na pięć, dziesięć czy piętnaście lat. A skoro odbijam się w niej jak w lustrze, to poznając ją, poznaję siebie. Chciałbym uczynić relację z nią możliwie najbardziej pełną, czerpać z niej maksymalnie dużo wiedzy o sobie. Gdybym zmieniał partnerki, nigdy bym tego nie osiągnął, bo przerabiałbym tę samą lekcję i dochodził do tego samego punktu. Mam poczucie, że im głębiej wchodzimy w kogoś, tym głębiej wchodzimy w siebie, więc to interesujące, że ta konfrontacja działa pozytywnie na jedną i na drugą stronę.
"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
epi
1410 e5f8 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove

June 16 2017

4164 b46a 400
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
9501 36b2 400
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
epi
Czwarta nad ranem,
nikt już nie przyjdzie

ni sen nie odwiedzi.

Czwarta nad ranem,
niedotrzymanych obietnic godzina


Czwarta nad ranem,
Katem mym i panem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
epi
epi
4540 2b71 400
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
epi

June 15 2017

epi
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
epi
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
epi
5782 d8d2 400
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaSenyia Senyia
epi
epi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
9789 762b 400
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamoonlitsky moonlitsky
epi
0601 921e 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
epi
0613 5902 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
epi
7269 76d8 400
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viagdziejestola gdziejestola
epi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl